Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2017 / Sausis - Gruodis

1 psl. Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų

Nusikalstamos veikos
Užregistruota Augimas(+) Ištirta Ištirta % Ištirta iš Ištirta % iš
Mažėjimas(-) * užregistruotų užregistruotų
1,2 skiltyse 1,2 skiltyse
2016 2017 kiekis % 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iš viso 1 59075 63846 4771 8.1 33265 36112 45 47.7 18440 24191 31.2 37.9
L. sunkių ir sunkių nusik. 2 3315 2835 -480 -14.5 2321 2248 48.5 52.3 847 784 25.6 27.7
lyginamoji dalis % 3 5.6 4.4 7 6.2 4.6 3.2
Per ataskaitinį mėnesį 4 4851 5665 814 16.8 2950 3936 39.5 43.3 341 503 7 8.9
Nužudymai(su pasikės.)BK 129-131str. 5 161 129 -32 -19.9 176 128 67.7 64.6 77 59 47.8 45.7
Sunkūs sveikatos sutrikdymai
BK 135-137 str. 6 216 178 -38 -17.6 183 171 58.8 65.8 88 89 40.7 50
Išžaginimai(su pasikės.)BK 149 str. 7 110 124 14 12.7 87 73 53 44.2 33 32 30 25.8
Seksualinis prievartav. BK 150 str. 8 95 97 2 2.1 97 96 60.2 62.3 31 39 32.6 40.2
Nusik. veikos vaikui ir šeimai
(LR BK 156-164 str.) 9 244 283 39 16 169 292 50.9 70.5 81 161 33.2 56.9
Vaiko įtraukimas į nusik. veiką
BK 159 str. 10 20 20 16 27 51.6 81.8 5 14 25 70
Vaiko įtrauk.girtauti BK 161 str. 11 6 7 1 16.7 2 8 25 72.7 4 57.1
Vengimas išlaik.vaiką BK 164 str. 12 175 191 16 9.1 117 198 50.4 72.8 60 117 34.3 61.3
Vagystės BK 178 str. 13 22620 19630 -2990 -13.2 4585 4269 18.7 19.9 2665 2472 11.8 12.6
LR BK 178 str. 3d. 14 256 250 -6 -2.3 46 78 15.8 25.4 11 21 4.3 8.4
privačios nuosavybės 15 20873 18542 -2331 -11.2 4118 3915 18.2 19.4 2373 2246 11.4 12.1
įsibraunant į gyvenamą patalpą 16 2657 2590 -67 -2.5 717 573 24.1 19.9 401 290 15.1 11.2
iš parduotuvių, kt. prekybos v. 17 2106 2162 56 2.7 885 1093 37.4 44.2 622 780 29.5 36.1
transporto priemonių 18 2777 2117 -660 -23.8 581 485 19.4 20.6 365 242 13.1 11.4
iš jų: automobilių 19 1052 883 -169 -16.1 329 294 27.8 28.7 198 154 18.8 17.4
iš transporto priemonių 20 1887 1316 -571 -30.3 113 109 5.8 8 47 55 2.5 4.2
gyvulių 21 94 82 -12 -12.8 9 24 9.2 24 5 6 5.3 7.3
Plėšimai BK 180 str. 22 1342 1088 -254 -18.9 627 529 38.7 39.5 348 277 25.9 25.5
Turto prievartavimas BK 181 str. 23 125 136 11 8.8 94 93 48.7 48.7 26 38 20.8 27.9
Sukčiavimai BK 182 str. 24 3112 2999 -113 -3.6 2681 1928 52.7 44.3 710 579 22.8 19.3
Turto pasisavinimas BK 183 str. 25 312 321 9 2.9 302 233 59 52 102 106 32.7 33
Turto iššvaistymas BK 184 str. 26 71 85 14 19.7 61 47 50.8 38.8 12 11 16.9 12.9
Turt.žalos padar.apgaule BK 186 str. 27 22 13 -9 -40.9 14 14 40 56 1 2 4.5 15.4
Turto sunaik. ar sugad. BK 187 str. 28 2741 2616 -125 -4.6 510 553 17.3 19.2 295 291 10.8 11.1
Nusikaltimai elektron. duomenų ir
informacinių sistemų saugumui
BK 196-198,198 ž. 1,198 ž. 2 str. 29 497 629 132 26.6 776 705 70.3 76.1 169 408 34 64.9
Kontrabanda BK 199 str. 30 449 327 -122 -27.2 191 288 34.4 56.4 84 104 18.7 31.8
Neteisėtas namų gam. stiprių alko-
holinių gėrimų gamin. BK 201 str. 31 288 235 -53 -18.4 302 207 80.3 76.7 214 172 74.3 73.2
Kreditinis sukčiavimas BK 207 str. 32 19 11 -8 -42.1 12 15 44.4 62.5 4 2 21.1 18.2
* - rodiklį sudaro per ataskaitinį laikotarpį ištirtų nusikalstamų veikų (n. v.)
ir ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų n. v. bei iki ataskaitinio laikotarpio
užregistruotų ir ištirtų ataskaitiniu laikotarpiu santykis, išreikštas procentais.

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2018 01 10

Numeris: NR. (6-2) 24St -31

Parsisiųsti: