Skip to main content

 

Nusikalstamų veikų žinybinis registras buvo įsteigtas 2006 metais, reorganizavus centrinę duomenų bazę Baudžiamoji statistika. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Nusikalstamų veikų žinybinio registro tvarkymo įstaiga – rengia oficialiąsias statistines ataskaitas apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje registro duomenų pagrindu, teikia registro duomenis pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus, Lietuvos Respublikos teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei užsienio valstybių paklausimus.