Informuojame, kad Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuo 2021 m. pradėjo rengti naują nusikalstamumo statistinę ataskaitą

Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje, pagal Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus (TNK) kategorijas (Forma TNK)“ (toliau – TNK ataskaita).

TNK ataskaita rengiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytų kategorijų atitikties klasifikatorių, patvirtintą Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 5V-31 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytų kategorijų atitikties klasifikatoriaus patvirtinimo“, kuriame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytos nusikalstamos veikos priskirtos atitinkamoms Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus kategorijoms. Jungtinių Tautų Statistikos komisija ir Jungtinių Tautų Nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios teisenos komisija 2015 m. patvirtino Tarptautinį nusikaltimų klasifikatorių statistiniams tikslams (angl. The International Classification of Crime for Statistical Purposes – ICCS), kaip tarptautinį statistinių duomenų rinkimo standartą, kuris skirtas tarptautiniu mastu palyginamai nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos statistikai rengti.

 

TNK ataskaita už 2020 m. patalpinta Informatikos ir ryšių departamento svetainėje Oficialiosios statistikos apie nusikalstamumą LR savivaldybėse ataskaitų grupėje  Forma TNK