Statistika pagal ITĮ, 2019 / Sausis - Gruodis

14 psl. Nustatytas turtinės žalos dydis, padarytas valstybei pagal LR BK 182 str. 2d., 183 str. 2d., 184 str. 2 d., 189 str. 1ž., 202 str., 216 str., 219 str. 1, 2 d., 220 str. 1, 2 d., 221 str. 1, 2 d., 222 str. Generalinė prokuratūra.

jei padaryta žala valstybei Turtinės žalos Atlygin.užtikrinimas
atlyginimo užtikri- (%) palygintas su
Padaryta žala Paimta turto Laikinai apribota Savanoriškai nimas padaryta
valstybei teisė atlyginta (3,5,7 sk.suma) žala valstybei
(eurais) (eurais) į nuosavybę (4,6,8 sk.suma)
(eurais) (eurais) (eurais)
LR BK str. 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sukčiavimas BK 182 str. 2 d. 1 371112 550000 14481 564481 152.1
Turto pasisavinimas BK 183 str. 2 d. 2
Turto iššvaistymas BK 184 str. 2 d. 3
Neteisėtas praturtėjimas 4
BK 189 str,1ž.
Neteisėtas vertimasis ūkinė, komer.
finan. ar prof. veikla BK 202 str. 5 762 2429924 762 762 100
Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar
turto legalizavimas BK 216 str. 6
Mokesčių nesumokėjimas
BK 219 str,1 d. 7
Mokesčių nesumokėjimas
BK 219 str,2 d. 8
Neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimas
BK 220 str. 1 d. 9 167324 1384986 167324 167324 100
Neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimas
BK 220 str. 2 d. 10
Deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimas
BK 221 str. 1 d. 11
Deklaracijos, ataskaitos ar kito
dokumento nepateikimas
BK 221 str. 2 d. 12
Apgaulingas apskaitos tvarkymas
BK 222 str. 13
Viso (eil,1-13 suma) 14 539198 3814910 550000 182567 732567 135.9

Parsisiųsti: