Skip to main content Skip to main content
Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (toliau - N.VIS) paskirtis - sudaryti sąlygas Lietuvai su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis keistis duomenimis apie prašymus išduoti vizą (tame tarpe ir biometrine informacija), su jais susijusiais sprendimais.

[[#ex]]

Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos funkcijos

 • užtikrinti duomenų srautus tarp Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS), Užsieniečių registro (UR), Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (N.SIS), Policijos informacinės sistemos (POLIS) ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos (VSATIS);
 • užtikrinti duomenų srautus tarp kompetentingų Lietuvos ir kitų ES valstybių narių institucijų, atliekant konsultacijas dėl prašymų pagal 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) 17 straipsnio 2 dalį.

Teisės aktai

Vizų informacinės sistemos reglamentas:

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008
dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių

Vizų kodeksas:

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009,
nustatantis Bendrijos vizų kodeksą

TARYBOS SPRENDIMAS 2004 m. birželio 8 d.
dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (2004/512/EB)

TARYBOS SPRENDIMAS 2008/633/TVR 2008 m. birželio 23 d.
dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“


Institucijos turinčios prieigą prie Centrinės vizų informacinės sistemos duomenų

Prieiga prie Centrinės vizų informacinės sistemos (toliau - C.VIS) duomenų yra ribota.

 • Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos per N.VIS gauna C.VIS duomenis šioms funkcijoms atlikti:
  • nagrinėti prašymams išduoti Šengeno vizą ir priimti su jais susijusiems sprendimams, įskaitant sprendimą dėl vizos panaikinimo, atšaukimo arba jos galiojimo pratęsimo pagal VIS reglamento 15 straipsnį;
  • atlikti patikrinimams, siekiant nustatyti, ar asmuo atitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, pagal VIS reglamento 19 ir 20 straipsnius;
  • atlikti patikrinimams, siekiant nustatyti valstybę, atsakingą už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, pagal VIS reglamento 21 straipsnį;
  • atlikti patikrinimams nagrinėjant prieglobsčio prašymus pagal VIS reglamento 22 straipsnį;
  • teikti ataskaitoms ir statistikai pagal VIS reglamento 17 straipsnį;
  • atlikti centrinės vizų institucijos funkcijoms konsultuojantis pagal VIS reglamento 16 straipsnį;
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos per N.VIS gauna C.VIS duomenis šioms funkcijoms atlikti:
  • nagrinėti prašymams išduoti Šengeno vizą ir priimti su jais susijusiems sprendimams, įskaitant sprendimą dėl vizos panaikinimo ir atšaukimo pagal VIS reglamento 15 straipsnį;
  • atlikti patikrinimams prie išorės sienų perėjimo punktų pagal VIS reglamento 18 ir 20 straipsnius;
  • atlikti patikrinimams, siekiant nustatyti, ar asmuo atitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, pagal VIS reglamento 19 ir 20 straipsnius;
  • teikti ataskaitoms ir statistikai pagal VIS reglamento 17 straipsnį;
 • Policijos įstaigos per N.VIS gauna C.VIS duomenis atlikti patikrinimams, siekiant nustatyti, ar asmuo atitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, pagal VIS reglamento 19 ir 20 straipsnius; 4. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos per N.VIS gauna C.VIS duomenis šioms funkcijoms atlikti:
  • nagrinėti prašymams išduoti Šengeno vizą ir priimti su jais susijusiems sprendimams, įskaitant sprendimą dėl vizos panaikinimo ir atšaukimo pagal VIS reglamento 15 straipsnį;
  • teikti ataskaitoms ir statistikai pagal VIS reglamento 17 straipsnį;
  • vykdyti konsuliniam bendradarbiavimui pagal VIS reglamento 16 straipsnį;
 • Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Muitinės kriminalinė tarnyba, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (toliau – centriniai prieigos punktai), jeigu prašymai C.VIS duomenis naudoti teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslu (toliau – prašymai pagal VIS sprendimą) atitinka VIS sprendimo 5 straipsnio 1 dalies sąlygas, per N.VIS ieško C.VIS duomenų prašymų pagal VIS sprendimą pagrindu ir (arba) teikia C.VIS duomenis prašymus pateikusiems ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos subjektams;
 • Centriniams prieigos punktams pavaldūs ikiteisminio tyrimo ar kriminalinės žvalgybos subjektai gauna C.VIS duomenis per centrinius prieigos punktus pagal VIS sprendimo 5 straipsnį – teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo funkcijoms atlikti.

Asmens duomenų apsauga

Nepriklausomą asmens duomenų tvarkymo teisėtumo Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (toliau - N.VIS) kontrolę vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę kreiptis į N.VIS valdytoją (N.VIS valdytojas yra Vidaus reikalų ministerija) siekdamas susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais Centrinėje vizų informacinėje sistemoje (toliau - C.VIS), ir juos teisės aktų nustatyta tvarka gauti.

Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs, netikslūs ar tvarkomi neteisėtai, ir rašytiniu prašymu kreipiasi į N.VIS valdytoją, N.VIS valdytojas privalo nedelsdamas užtikrinti asmens duomenų patikrinimą, neteisingų, netikslių duomenų ištaisymą, neišsamių asmens duomenų papildymą, neteisėtai tvarkomų duomenų sunaikinimą Užsieniečių registro nuostatų ir Vizų informacinės sistemos reglamento 38 straipsnio nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai duomenis apie duomenų subjektą į C.VIS yra perdavusi kita ES valstybė narė, duomenų subjekto teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, įgyvendina atsakinga kitos ES valstybės narės kompetentinga institucija Vizų informacinės sistemos reglamento 38 straipsnio ir nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka. N.VIS valdytojas per 14 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto rašytinio prašymo gavimo dienos persiunčia jį tos ES valstybės narės kompetentingai institucijai apie tai informuodamas duomenų subjektą.

N.VIS valdytojas privalo nedelsdamas raštu informuoti duomenų subjektą apie jo prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir C.VIS duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sudėtinga.

N.VIS valdytojo atsisakymas vykdyti duomenų subjekto prašymą turi būti pagrįstas. Atsisakymą vykdyti duomenų subjekto prašymą N.VIS valdytojas turi pateikti duomenų subjektui raštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

Duomenų subjektas gali skųsti N.VIS valdytojo veiksmus (neveikimą) N.VIS asmens duomenų priežiūros tarnybai. N.VIS asmens duomenų priežiūros tarnybos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka duomenų subjektas gali skųsti teismui.

Vizų priežiūros koordinavimo grupė

Asmens duomenų apsauga Vizų informacinėje sistemoje: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba, arabų kalba.

Prašymas dėl susipažinimo su savo asmens duomenimis, tvarkomais Vizų informacinėje sistemoje

Prašymas dėl savo asmens duomenų, tvarkomų Vizų informacinėje sistemoje, ištaisymo

Prašymas dėl savo asmens duomenų, tvarkomų Vizų informacinėje sistemoje, sunaikinimo 

 


Elektroninio prašymo modulis (EPM)

Prašymus išduoti nacionalinę vizą pildykite elektroniniu būdu, tai patogus ir greitas būdas, pagreitinantis nacionalinės vizos išdavimo procesą.

Elektroninio prašymo modulis (EPM)

Elektroninio prašymo modulis (EPM) naudotojo vadovas


Naudingos nuorodos

https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/eu-visa-policy/

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en

[[#ex]]

Nuo 2011 m. veikianti Vizų informacinė sistema yra technologinis sprendimas, kuris palengvina trumpalaikių vizų išdavimo procedūrą ir padeda vizų, sienų apsaugos, prieglobsčio ir migracijos institucijoms greitai ir efektyviai patikrinti būtiną informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems reikia gauti vizą kelionei į ES. VIS sujungia valstybių narių konsulatus visame pasaulyje ir visus valstybių narių išorės sienų perėjimo punktus. Šioje sistemoje atliekamas biometrinių duomenų, visų pirma pirštų atspaudų, sutikrinimas asmenų tapatybės nustatymo ir patikrinimo tikslais.

 • Visa Information System

Daugiau informacijos naujienų archyve