Oficialioji statistika apie nusikalstamumą LR savivaldybėse, 2020 / Sausis - Gruodis

1 psl. Užregistruota nusikalstamų veikų siekiant išreikšti neapykanta dėl rasės, tautybės, kilmės, seksualinės orentacijos, tikėjimo, kitų požymių pagal LR BK 169, 170, 170 3 d.,170 1 ž., 129 2 d. 13p., 135 2 d. 13p., 138 2 d. 13 p. straipsnius.

Galimas motyvas - siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei
ar jai priklausančiam asmeniui dėl:
rasės tautybės kilmės seksualinės tikėjimo kitų
BK Straipsnis požymių
viso orentacijos
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Diskriminavimas dėl tautybės,rasės
lyties, kilmės, religijos ar kitos
grupinės priklausomybės BK 169 str. 1
Kurstymas prieš bet kokios tautos,
rasės, etninę, religinę ar kitokią
žmonių grupę BK 170 str. 2 28 50 3 7 8 13 1 11 24 3 3 3 3
Kurstymas prieš bet kokios tautos,
rasės, etninę, religinę ar kitokią
žmonių grupę BK 170 str. 3 dalis 3 3 6 2 2 1 4
Grupių ir organizacijų, turinčių
tikslą diskriminuoti žmonių grupę
arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir
veikla BK 170 str. 1ž. 4
Nužudymai 129 str, 2 d. 13 punktas 5
Nesunkus sveikatos sutrikdymas
135 str. 2 d. 13 punktas 6
Nesunkus sveikatos sutrikdymas
138 str. 2 d. 13 punktas 7 1 1
Kitos nusikalstamos veikos,
galimai padarytos siekiant
išreikšti neapykantą dėl rasės,
tautybės, kilmės, seksualinės
orentacijos ar tikėjimo 8 1 1 1 1

Patvirtinęs asmuo: Alvyda Pupkovienė - Direktoriaus pavaduotoja

Data: 2021-01-08

Numeris: NR. (6-2) 24St-21

Parsisiųsti: