Skip to main content

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.