Skip to main content

[[#ex]]

Europos Nuosprendžių Registrų Informacinė Sistema – ECRIS

Daugiau informacijos naujienų archyve:


Pilotinis projektas „Network of Judicial Registers“ – NJR

Daugiau informacijos naujienų archyve:


Projektas „Fingerprint Exchange between EU Member States“ – FEEU


Projektas „Mutual Understanding of Criminal Records Information“ – MUCRI

Daugiau informacijos naujienų archyve:


Projektas „ECRIS Support Programme“ – ESP

Daugiau informacijos naujienų archyve:


Projektas „ECRIS Fingerprint Exchange Network“ – EFEN

Daugiau informacijos naujienų archyve:


Projektas „ Improving Data Quality of EU Criminals“ – IDQEUC

Daugiau informacijos naujienų archyve:


Projektas „Criminal Records Analysis to Support the European Pact on International Drug Trafficking” – EPDT

Daugiau informacijos naujienų archyve:

[[#ex]]